Centre logístic

Disposem d’instal·lacions pròpies per a emmagatzematge i distribució, i de la maquinària i tecnologia oportunes per complir amb els estàndards de el sector i amb les teves necessitats logístiques.

Serveis

Condicionament a mida

Aglutinem tots i cadascun dels requeriments dels nostres clients, amb la seva complexa variabilitat (picking, repaletitzat, etiquetes especials, et.) Per oferir un servei personalitzat

Velocitat al subministrament

Si la localització privilegiada del nostre Centre Logístic és un gran avantatge, el grau d’implicació del nostre personal és la clau perquè els lliuraments de productes es realitzin en terminis mínims i condicions òptimes. Opció de càrrega en moll I platja

Seguretat i tecnologia

Potenciem l’ús del robot de repaletitzat i l’elevador per buit. Optimitzem la planificació, prioritzant la salut i seguretat.

Volum i stock

Coordinem 25.000 tones anuals amb molt alta rotació d’estocs, gràcies al nostre personal altament qualificat i en constant formació.

Instal·lacions

Dimensions: 6.804 m2

Estricte control de la mercaderia

Adaptem i professionalitzem el nostre Centre Logístic a través de noves tecnologies.

Condicions higienicosanitàries òptimes

Sostenibilitat

Electricitat procedent 100% d’energies renovables
Material elèctric per a càrrega i descàrrega

Tractament de residus: recollits regularment, per gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya (Plataforma SDR), per o bé reparar-los i donar-los una segona vida o reciclar-se adequadament,
Reutilització del producte en sacs danyats per a la indústria Feed

Formació interna ambiental continuada per tal de mantenir-nos permanentment actualitzats

Explica’ns el que necessites